Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid:

• Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert.
• Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de kinderen.
• Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school.
• Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad
.

Iedere ouder speelt een eigen rol tijdens de basisschool periode van zijn/ haar kind. Te denken valt aan meehelpen, meedenken, meebeslissen in de thuissituatie en misschien ook wel actief op school.

Op onze school zetten ouders zich in structureel voor de OR (OuderRaad), MR (MedezeggenschapsRaad), TSO (Tussen Schoolse Opvang). Daarnaast zijn er vele andere activiteiten waarin u ook kunt participeren: creamiddagen, koken, techniek, luizen pluizen, helpen bij de schoolbibliotheek, meefietsen, meerijden, niveaulezen, aankleden/ versieren van de school.

Ophaaldagen OUD PAPIER 2018

 

Oud papier OBS Stokkum 2018

 20 januari 2018

 10 maart 2018

 14 april 2018

 26 mei 2018

 23 juni 2018

 21 juli 2018

 8 september 2018

 13 oktober 2018

 17 november 2018

 15 december 2018


Meer info over het ophaalrooster leest u hier Ophaalrooster oud papier