Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw kinderen tussen de middag te laten overblijven. Wilt u uw kind(eren) laten overblijven dan is er de mogelijkheid om te kiezen voor een jaarabonnement of een strippenkaart.

Een jaarabonnement kost €180,00.
En de kosten voor een strippenkaart a 25 strippen is €47,50.

U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier Aanmelding TSO schooljaar 2019 - 2020

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met :


Marike Boode
telefoonnummer: 0547-363328
email: johanenmarikeboode@gmail.com