Activiteiten voorgaande jaren

In de afgelopen jaren zijn er er ook veel activiteiten geweest voor de kinderen. Om u een beeld te geven wat er bij ons op school allemaal kan en wordt georganiseerd laten we u deze beelden zien. 

Wie weet herkent u nog wel iemand...
Groep 1/2/3
Activiteiten