Leerlingenraad
 
In deze raad zitten leerlingen van groep 4 tot en met 8, die op allerlei manieren helpen meedenken en beslissen in school. Je kunt denken aan: hulp bij de Kinderboekenweek, meedenken over crea, ideeën inbrengen voor vernieuwingen op school. Naast dat deze groep leerlingen leert meedenken, vertalen zij ook hun boodschap naar de verschillende klassen. Tijdens de klassenvergaderingen kunnen punten worden ingebracht of behandeld, die later in de leerlingenraad weer ter sprake komen. De leerlingenraad is dus een orgaan waar vertegenwoordigers van de groepen in plaats nemen en waarin zij standpunten van ook andere leerlingen kunnen bespreken.
 
Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
  naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.