TSO dat doen we zo !

Uw kind kan, zoals op de meeste scholen, tussen de middag overblijven. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur zijn er in het overblijflokaal ouders aanwezig. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Kosten TSO
Strippenkaart: 25 strippen voor 35 euro dat is 1,40 euro per keer.
Kinderen die 3x per week overblijven betalen 120 euro voor hun jaarabonnement.
Kinderen die 4x per week overblijven betalen 160 euro voor jaarabonnement.

Afspraken:
Enkele regels die worden gehanteerd tijdens het overblijven:
  • De kleuters worden in de klas opgehaald, nadat ze naar het toilet zijn geweest.
  • De kleuters nemen de beker en het bakje mee in de rugzak.
  • Alle kinderen eten samen in het overblijflokaal. Bij mooi weer eten we ook wel eens buiten.
  • Er wordt gezamenlijk aan de maaltijd begonnen.
  • Iedereen blijft over in het lokaal boven, totdat toestemming is gegeven spulletjes weg te hangen of het toilet te bezoeken.
  • Wij zien graag een gezonde lunch.
  • De kinderen zijn verantwoordelijk voor de eigen spullen. Er staan ook prullenbakken om afval te scheiden.
  • Er wordt gespeeld met speelgoed van de T.S.O., de kinderen komen in de middagpauze niet in de lokalen. Als het weer het toelaat, gaan we ook naar buiten.
  • Een kind loopt niet steeds van buiten naar binnen en vraagt altijd toestemming om naar binnen te gaan
Voor verdere informatie kunt u ook dit jaar terecht bij
Marike Boode, telefoon: 363328 of per email johanenmarikeboode@gmail.com