Onderwijs

Welkom bij OBS Stokkum.
 
Wij zijn een openbare basisschool gelegen in de mooie buurtschap Stokkum te Markelo. We liggen op fietsafstand van Markelo en Diepenheim.

We bieden onderwijs aan kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen leren nieuwe (basis)vaardigheden. Ze maken vrienden. Ze zetten belangrijke stappen om na 8 jaar goed voorbereid op het voortgezet onderwijs te beginnen. Dat doen ze samen met alle kinderen van de school en in het bijzonder met eigen klasgenoten, leerkrachten en ouders. Op OBS Stokkum werken we aan zelfstandigheid, maar gebruiken we elkaars talenten om te groeien en ons te ontwikkelen. In een geborgen sfeer kan ieder kind zichzelf zijn en zo het beste uit zichzelf  halen om zelfverzekerd de toekomst tegemoet te gaan.Onze school laat zich het beste omschrijven vanuit onze visie:
Energiek onderwijs
Bewegen = leren


Op OBS Stokkum staat alles in teken van bewegen. En bewegen leggen we op twee manieren uit. We bewegen tijdens het leren. We leren  niet op traditionele manier van: zitten en luisteren. Juist niet! Wij laten leerlingen de lessen beleven. Voelen, proeven, ruiken, horen en zien. Leerlingen leren op OBS Stokkum met alle zintuigen. Wij staan voor energiek onderwijs. Bewegen en energie tijdens de lessen zorgen voor fittere actievere leerlingen met een bovengemiddelde focus.Daarnaast bewegen we buiten de school. Leerlingen leren bij ons in de buitenlucht en in de samenleving. Natuuronderwijs geven we in onze eigen kas. Lekker met de leerlingen de natuur in. Want nogmaals: we leren met alle zintuigen. En gymlessen kunnen ook op de schaatsbaan. We nemen leerlingen mee naar bedrijven. We laten ze zien wat de maatschappij te bieden heeft. Wij zorgen voor verbinding met de samenleving.Naast bewegen is verbinden bij ons een sleutelwoord. De school verbinden met de omgeving. De gemeenschap, het bedrijfsleven en de natuur. Maar ook kinderen met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaring op doen in hun leren. En als ze vastlopen, zien wij dat als een leermoment. We kijken samen naar een oplossing. En het mooie is: dat doen we met de andere kinderen. Want bij ons denken leerlingen actief mee. Ze stimuleren de ander en helpen elkaar verder. Dat geeft zoveel voldoening. Bovendien leren ze om feedback te geven aan elkaar. Dit doen we ook nog eens in een mix met alle leeftijden. We halen met elkaar barrières weg en creëren een veilige omgeving waarin kinderen vrijuit kunnen handelen. Bij ons leren ze om hun grens te verleggen.En grenzen verleggen is onze derde waarde. Door onze actieve manier van onderwijs, gaan we van het passief aanhoren naar het actief beleven. Hoe meer kinderen zich betrokken voelen, des te makkelijker zijn ze in staat om hun grenzen met betrekking tot (sociale) vaardigheden te verleggen.  Het ontdekkend leren houdt niet op bij de schooldeur. We kijken naar de hele samenleving door o.a. leerlingen kennis te laten maken met (maatschappelijke) instellingen en bedrijven. Bij Obs Stokkum ga je energiek de wereld in.Leerling belofte: 
Wij op OBS Stokkum beloven jou:
* Op OBS Stokkum ben je vooral jezelf 
* Wij beloven jou dat je nieuwsgierig mag zijn  
* Bij ons mag je ruiken, proeven, horen, zien en voelen 
* Je leert op OBS Stokkum door te doen en te ontdekken 
* Je leert bij ons overal; in de klas, door de school en daarbuiten  
* Bij ons ben je elke dag in beweging   Missie:
Elke leerling actief de wereld in 

Wij op OBS Stokkum stimuleren de leerlingen door middel van bewegend leren en door ze zelf actief betrokken te laten zijn bij hun eigen (ontwikkelings- en/of leer-) proces. Bij het verlaten van onze school hebben de leerlingen voldoende bagage om zich neer te zetten als wereldburger.   
Onze kernwaarden:
Energiek  
Oprecht
Nieuwsgierig


Wat voor plek willen we onze leerlingen bieden? In wat voor omgeving willen wij werken? Een energieke omgeving. Een school waarin kinderen kunnen beleven en ervaren. Bewegen door de school en bewegen naar buiten. Als juf en meester zijn we niet alleen zenders van informatie. We zijn juist ontvangers die elke signaal serieus nemen. En we zorgen voor prikkels. Kom beleven! Energiek hoort bij ons en is een belangrijke kernwaarde. Net als nieuwsgierig trouwens. Want wij willen nieuwsgierige kinderen. Dat stimuleren we op alle manieren. Kinderen mogen zien, horen, voelen proeven en ruiken. Zo leren ze op allerlei manieren. Maar vooral met heel veel energie. Niet passief aanhoren maar actief en nieuwsgierig als basishouding! Mooi he?
Net als oprecht. Kinderen die oprecht zeggen wat ze denken, voelen en vinden. Naar elkaar en naar de leerkrachten. Dat kan omdat kinderen elkaar onvoorwaardelijk accepteren. Dat doen wij als leerkracht ook. Wij zijn oprecht geïnteresseerd naar de persoon achter de leerling. Wat houdt je bezig en waarom doe je wat je doet? Noem het nieuwsgierig, noem het betrokken maar wij staan voor onze waarden.Om dit te realiseren hebben we een enthousiast team leerkrachten die ondersteund wordt door een onderwijsassistent, vakleerkracht gymnastiek, muziek leerkracht en vakleerkracht levensbeschouwing.

Naast de hoofdvakken, rekenen, taal, lezen en spelling is er ook veel aandacht voor andere vakken. Voor de hoofdvakken geldt dat de verwerking grotendeels digitaal gaat, waardoor er veel ruimte is voor individuele mogelijkheden. De verwerking past zich aan aan het niveau van de leerling. Op de taakbrief die op maandag wordt uitgedeeld staat wat er die week wordt aangeboden voor deze vakken.


Op de taakbrief staan ook de overige vakken. Vakken die we ook aanbieden zijn wereldoriëntatie, sport, Engels, techniek, tuinieren (verbouwen van groenten), koken, crea vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek, toneel, schilderen). Hiervoor maken we geregeld gebruik van "Het Gebouwtje" van de buurtvereniging die aan onze school huisvest.Verder is er ook ruimte voor keuzewerk. Op de taakbrief staan ook werkvormen voor individueel of groepswerk die de kinderen waarbij de kinderen zelf mogen kiezen.

Ook maken we gebruik van externe organisaties. De kinderen volgen lessen/ excursies van oa Cubahof, Hofpower, diverse musea.

De ontwikkeling van iedere leerling wordt vastgelegd en bijgehouden via een zorgplan. Een aantal momenten per jaar wordt met de leerling gesproken over zijn ontwikkelingen, wat gaat top, wat mag de leerling nog leren en wat heeft hij/zij daarvoor nodig (van de (mede) leerlingen, de leerkracht, de school of een derde). Ook is er veel ruimte voor het contact met ouders. Naast de reguliere gesprekken staat de deur altijd voor de ouder open.


Foto's: met dank aan @hollykleinoonkphotography